F I N A N C I E
a iné chúlostivé záležitosti


Titulná stránka P.C.T.

Financie predstavujú jednu z najchúlostivejších záležitostí jednotlivca, rodiny i firmy.
Sú predmetom existencie každého z nás v tejto civilizácii.

ISTOTA

termín, ktorý je často frekventovaný najmä medzi chudobnými ľuďmi. Na prvý pohľad paradox, ale predsa má svoju vnútornú logiku. V skutočnosti v tomto vesmíre 100%-ná istota neexistuje. Budovateľ vzdušných zámkov, ktorý ju trpezlivo hľadá, nemá čas generovať peniaze, ale zato má „dobrý pocit“. Však sa „nadrel“! Žiaľ, nikdy ju nenájde a to je dôvod, prečo zostáva chudobným. Aspoň má o čom rozprávať so sebe rovnými naivkami. Vrana k vrane...

Múdri ľudia sa učia z chýb druhých a použijú dostupnú istotu vo svoj prospech. Pojem dostupná istota predstavuje optimálne zabezpečenie prežitia, či už jednotlivca, domácnosti, alebo firmy. V prenesenom zmysle slova ide o generovanie príjmov v čase nepredvídateľných výpadkov. Ak Vám niekto bude tvrdiť, že najväčšia istota je Vaše zamestnanie, potom si z Vás uťahuje, alebo Zákonník práce nepatrí medzi jeho obľúbenú četbu. Poznáte takých dobrákov?

Poďme sa ale pozrieť na financie z iného zorného uhla.

ÚVERY

Niekedy preferovaný, inokedy zavrhovaný zdroj cudzích financií, použitý na dosiahnutie tu dobrých, tu zlých cieľov. Popravde viac je tých zlých. Zlé ciele predstavujú predovšetkým pasíva, teda subjekty vyžadujúce ďalšie financovanie. Ľudia nakupujúci pasíva na pôžičku žijú svoj život v začarovanom kruhu: zarábať viac –> nakŕmiť pasíva –>...  Čas na rozmýšľanie im nezostáva. Okrem toho ich nikto nenaučil vyznať sa v číslach. Úver má preto podobné vlastnosti ako oheň. Múdremu pomôže, pre hlupáka zostáva zlým pánom a popáli ho. Je samozrejmé, že každý úver niečo stojí a preto ho dlžník veriteľovi vždy preplatí. Je ale rozdiel férová a prehnaná cena hoci sa môže jednať v obi dvoch prípadoch o bankové produkty. V tomto rozdiele klient platí mzdy a odvody zamestnancov banky, bezpečnostnú službu, „bižutériu“ bankových domov, televízne reklamy a iné drobnosti, ktorými Vás makléri zaťažovať nebudú.

SPORENIE

Najmenej dôležitá oblasť financií, ktorú väčšina populácie transformujúcich sa krajín považuje za niečo, čo ich môže zabezpečiť. Teda jedna z falošných predstáv istoty. Ak si čitateľ týchto riadkov myslí, že musí sporiť, lebo mu jeho stará mama založila vkladnú knižku, nech sa trápi. Tu uvedené myšlienky nie sú určené jemu, ale múdrym ľuďom a ľuďom s otvorenou mysľou. Sporenie predstavuje blahobyt a môžu si ho dovoliť ľudia, ktorí sú zabezpečení. Ich prebytky by nemali byť míňané v sieťach maloobchodných reťazcov, ale zhodnocované v intervale aktuálnej hodnoty inflácie a hranice zákona. Produktov, ktoré vyhovujú týmto podmienkam, je v krajinách s vyspelými ekonomikami do 10%, v krajinách Novej Európy približne do 3% z celkového rozsahu ponuky finančného trhu. Táto oblasť je v neustálom vývoji a preto nie je bezpečné riskovať uloženie svojich, často celoživotných úspor, do rúk dobrodruhov z televíznych reklám. Táto zásada platí bez ohľadu na skutočnosť, či ide o nelicencovaný subjekt, alebo kamennú banku. Všimli ste si, koľko budov má nad svojím vchodom nápis BANKA, pričom už niekoľko mesiacov, alebo rokov nevypláca vklady. Spomínaný neustály vývoj znamená, že ich bude pribúdať a nie len na západ od našich hraníc. Je to celosvetový trend. Viete, ktorá inštitúcia je na rade v najbližšom období? Môžete sa opýtať figuranta z reklamy, môžete sa opýtať ktoréhokoľvek zástupcu, agenta, či zamestnanca licencovaného i nelicencovaného subjektu a môžete sa opýtať majiteľov týchto subjektov. Kto z týchto zainteresovaných Vám dá objektívnu odpoveď? Tí prví ju nepoznajú a druhí by boli sami proti sebe, ak by Vám prezradili skutočnosť, ako na tom naozaj ich spoločnosť stojí.

INVESTOVANIE
Máte záujem udržať si, alebo zvýšiť hodnotu svojho majetku? Inflácia Vám z neho "ujedá"? Samozrejme, len za predpokladu, že sa o svoj majetok nestaráte a nechávate veciam voľný priebeh. Pre tých, ktorí majú záujem s infláciou držať krok, alebo ju predbehnúť máme riešenia:

1. Zachovanie majetku - pre investorov s nižším, ale pravideľným príjmom
Vymyslieť, ako si hodnotu svojho majetku udržať, nie je nič zložité. Stačí nakúpiť komodity, ktoré majú trvalú hodnotu. Ideálnym sa vo väčšine prípadov javí zlato. Samozrejme, že sa nejedná o zlaté šperky, ako sa niektorí naívni "investori" domnievajú. Cena šperkov sa skladá z hodnoty zlatého kovu a hodnoty práce, vynaloženej na jeho výrobu. Pri prípadnom následnom predaji je však cena práce eliminovaná a predávajúci nemôže so ziskom, ktorý by vykompenzoval infláciu, rátať. Veľa ľudí s nižším príjmom nemá možnosť nakupovať investičné zlato za férovú cenu z dôvodu objemových marží. Pre skutočných investorov spadajúcich do tejto kategórie máme riešenie. Jedná sa o nákup investičného zlata formou pravideľných mesačných splátok, podobným spôsobom, ako funguje nákup podielových listov, pričom investor neinvestuje do neidentifikovaných "cenných" papierov, ale do skutočnáho investičného zlata. Stav svojho majetku si môže kedykoľvek skontrolovať - a to nie len na papieri, ale vo svojom trezore, tak povediac "greiflich".

2. Zhodnotenie majetku - pre investorov so základným imaním
Pri zhodnocovaní už držaného majetku, je dôležité nepodľahnúť amatérskym radám, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Múdry investor hľadá možnosti s vyšším zhodnotením a nižším rizikom. Tak, ako ešte v prvom desaťročí tretieho tisícročia boli vo všeobecnosti zaujímavým zhodnocovacím prostriedkom akcie, dnes sa tento spúsob investovania obmedzil na "blue chips" a do popredia sa dostalo obchodovanie na menových trhoch a burzách. Ak však nie je záujemca o zhodnotenie majetku profesionálom, čaká naňho tvrdá a drahá škola. Miliardári si takéto huncútstvo môžu dovoliť, avšak našim klientom ponúkame oveľa praktickejšie riešenie. Predovšetkým ide o minimalizovanie rizika zo začiatočníckych chýb. Práve na tomto aspekte participujú webové tsránky a rádoby školitelia začínajúcich investorov. Skúsení investori, teda takí, ktorí naozaj na týchto trhoch zarábajú, dobre vedia, že sa na svoju úroveň nedostali poučkami lektorov, ale množstvom vlastných chýb a následných skúseností. Môžu si dovoliť naozaj veľké objemy peňažnej hotovosti umiestniť na trh v správnu dobu v opäť v správnu dobu - zhodnotené - stiahnuť späť na svoj účet. Ten kto nemá rádovo desiatky miliónov U.S. dolárov k dispozícii, je odkázaný na "vyšší kmitočet" menších obchodov. Pre nezainteresovaných to v praxi znamená sedieť dni - a hlavne noci - pri internete a čakať na správny okamih. Stačí sekundové zaváhanie - potvrdenie v nesprávnom okamihu - a očakávaný zisk nekončí na účte investora, ale burzy.
Riešenie, ktoré ponúka Personal Cashflow Technology, spočíva v nahradení živého subjektu (s biologickými potrebami a chybami), technológiou, založenou na nikoľkodesaťročných skúsenostiach úspešných investorov v kombinácii s prepracovaným softwarom. Naším klientom umožňuje táto technológia rádovo stovky obchodných transakcií denne za poplatok, ktorý je v pomere k reálnym ziskom len symbolický.

Ak by Vás zaujímali objektívne informácie z horeuvedených tém, potom je pre Vás k dispozícii e-mailová adresa

finance@pct.skoptionyard je poprednou svetovou možnosťou digitálnej obchodnej platformy pre zárobok, jednoduchý a rýchly príjem,
pre jednoduché investovanie, rýchly zisk
a umožňuje Vám obchodovať podľa Vášho výberu na trhoch mien, indexov, komodít a akcií v binárnej forme.
   Späť na pôvodnú stránku