K A R I É R A
Pojem, ktorý stredná trieda nerada počuje


Titulná stránka P.C.T.

Ten, kto má záujem stať sa úspešným managerom a profitujúcim investorom, musí zabudnúť na frázy typu

Túžbou každého človeka je lepšie žiť.
Zarobme veľa peňazí.
Väčšina ľudí prahne celý život po uznaní, spokojnosti a sebarealizácii ...

Takéto "motivačné" nezmysly sa dobre počúvajú, ale kam vedú?
NIKAM !

Logicky zmýšľajúci človek skôr, alebo neskôr objaví zákonitosti, ktoré sú vo svete biznisu a peňazí známe už niekoľko tisícročí. Tieto zákonitosti platia bez ohľadu na politické zriadenie, geografické umiestnenie, alebo historický vývoj. Napríklad zákon: TIME IS MONEY nie je možné obísť, ani pozmeniť. To, že niekto vynakladá svoj čas neúčinne a neefektívne, ešte neznamená, že tento zákon neguje.

Každý, kto vyskúšal zamestnanie, biznis, podnikanie, MLM, dealerstvo, alebo tímovú spoluprácu, vie, že každá z týchto činností má niečo do seba, svoje výhody, istoty a pozitíva, ale takisto niečo, čo je nepríjemné, falošné a nezodpovedajúce vynaloženému úsiliu a času.

V konečnom dôsledku preto ide o využitie správnej myšlienky a finančných zákonov k vybudovaniu vlastnej prosperity bez toho, aby bol poškodený iný človek, alebo subjekt. Pomocou druhým generovali a dodnes generujú svoje príjmy najbohatší ľudia tejto planéty. Každý, kto sa stotožní s touto životnou filozofiou, má možnosť vo väčšej, alebo menšej miere šancu na úspešný zvyšok života. Ak zoberieme život ako dar, ktorý sme dostali len jeden, je trestuhodné ho premrhať. I tak je toto mrhanie vlastné vyše 90% populácie, bez ohľadu na postavenie, príjmy, alebo vek.

Sľubovať fiktívnu prosperitu nie je naším cieľom, a preto ponúkame možnosti:

pracovať na kapitálovom, finančnom a majetkovom trhu EÚ, Švajčiarska a U.S.A.
   
prístupu k informáciam, ktoré rozhodujú o zisku alebo strate
   
vlastného stanovenia tempa práce

kariérového rastu v závislosti od tempa a výsledkov práce

spravodlivého odmeňovania bez diskriminačných aspektov


V prípade, že uvedené možnosti sú pre Vás zaujímavé, môžete nás kontaktovať na adrese:

career@pct.sk   Späť na pôvodnú stránku