MAJETOK
v osobnom a súkromnom vlastníctve


Titulná stránka P.C.T.

Nedotknuteľná a posvätná súčasť kapitalistickej spoločnosti a často stotožňovaný s pojmom kapitál. Pravda je taká, že majetok existoval niekoľko tisícročí pred konštituovaním kapitalistickej spoločnosti a kapitál je v súčasnosti širšia kategória, ktorá zabezpečuje prežitie populácii, bez ohľadu na jej majetnosť či nemajetnosť. Inými slovami: majetok je dôležitý pre jednotlivca, kapitál je potrebný pre ľudstvo. Dôležitosť majetku je pre človeka - ľudskú bytosť daná geneticky, o čom netreba diskutovať. Je len na svedomí človeka, či si túto skutočnosť prizná, alebo klame svoje okolie.

BÝVANIE

Medzi základné potreby riešené prostredníctvom majetkových vzťahov patrí bývanie. Je len logické, že túžba bývať a vlastniť súkromné útočisko je ľuďom vlastná. Bez ohľadu na to, či človek disponuje lepším, alebo horším bývaním, má snahu toto svoje bývanie zlepšovať a zdokonalovať. Otázkou zostáva len fakt, či sa mu jeho snahy darí naplniť a v akej miere. Niektorí ľudia sa snažia ušetriť štýlom "nech to stojí čo to stojí", niektorí sa "zmieria s trpkou skutočnosťou", že svet majetku nie je pre nich, niektorí sa snažia porušovať legislatívu svojho štátu. Prevažná väčšina ale hľadá legálne možnosti, ako si dopriať vlastné bývanie na úrovni, pričom nemá záujem o experimentovanie a používanie teórie pokusov a omylov. Ide predsa o majetok! Ako ste na tom Vy?

NADOBÚDANIE, ZHODNOCOVANIE, PREDAJ, STRATY...

Nie každý majetok je na predaj a nie každý majetok je možné zhodnocovať. Tieto skutočnosti si ľudstvo uvedomuje už od začiatkov budovania civilizácie. Všeobecný ekvivalent - peniaze - robí čo môže, aby takto hendikepovaný majetok aspoň ocenil.

Jedna zo základných zásad investovania znie: "Nekupuj nič, čo treba kŕmiť". Je až neuveriteľné, koľko ľudí túto zásadu porušuje. Dôvod je zrejmý. Nikto ich neučil investovať. Okrem toho, naprostá väčšina týchto jedincov sa domnieva, že to čo robia, vôbec nie je investícia... Majú pravdu. Je to poľutovaniahodný zločin na vlastnom majetku.

Tí čo chcú svoj majetok zhodnocovať majú dve možnosti. Skúšať čo sa udeje, keď..., alebo využiť skúseností úspešných. Čo myslíte, že bude lacnejšie?

MAJETOK ALEBO ŽIVOT?

Čo je pre Vás dôležitejšie? Drvivá väčšina populácie, ktorá takúto otázku číta prvý krát pozná jednoznačnú odpoveď a ešte bude považovať za drzosť, že sa niekto pokúša porovnávať niečo tak dôležité, ako je život s niečím tak zbytočným, ako je majetok. Prečo ale títo jedinci konajú v rozpore so "svojím" presvedčením. Automobil, ktorý má životnosť maximálne 10 rokov poistia na 10 a viac tisíc EUR, vlastný život majú títo optimisti zabezpečený v priemere na cca 800,- EUR. Vo väčšine prípadov z nevedomosti, niektorí zámerne. Ich odpoveď, že dôležitejší je život, pramení z faktu, že skutočný majetok nenadobudli a neuvedomujú si, že práve majetok je to, čo im môže v mnohých situáciách život zachrániť.

Inými slovami: "Život je dar". Ak ho chceme prežiť bez strachu z budúcnosti, musíme preň niečo urobiť.
A kapitál je to, čo nám môže pomôcť.

property@pct.sk   Späť na pôvodnú stránku