Osobné objektívne
Finančné a majetkové služby


Titulná stránka P.C.T.

POČET FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ A ROZMANITOSŤ SLUŽIEB RASTIE

AKO SA MÁ PRACOVNE VYŤAŽENÝ ČLOVEK ORIENTOVAŤ NA FINANČNOM TRHU?


S rozvojom finančného trhu na Slovensku sa objavuje stále viac nových peňažných produktov, ktoré sa od seba kvalitatívne líšia. V dobách centrálneho plánovania bola úroková miera v celom štáte rovnaká, existoval len jediný poisťovateľ a rad ostatných finančných služieb vôbec neexistoval. Svet financií a majetku bol jednoduchý a bolo pre každého ľahké sa v ňom orientovať.

Dnes ale pôsobí na Slovensku niekoľko sto brokerských firiem, stovky správcovských spoločností, desiatky bánk, poisťovní, penzijných fondov a nebankových subjektov.

Najhorší fakt na celej situácii je ten, že priami zástupcovia - dealeri, agenti - informujú verejnosť neobjektívne a to bez ohľadu na skutočnosť, že si dajú na vizitku vytlačiť profesiu "poradca". Napríklad v oblasti istôt pre klienta sú schopní tvrdiť, že za peniaze, uložené v ich inštitúcii ručí štát. Pravda je celkom iná a ak tieto inštitúcie dodržiavajú platnú legislatívu, uvedú ju - zväčša drobným písmom - na zmluve, ktorú klient podpisuje ako formalitu. Až keď klient o svoje peniaze príde, zistí, že záruka štátu spočívala v tom že daná inštitúcia mala pridelené IČO. Niektorí klienti nezistia ani to, a naivne predpokladajú, že sa k "svojim" peniazom ešte niekedy dostanú.

Počet finančných inštitúcií neustále rastie a rozmanitosť ich služieb tiež. Otázkou je ako sa má pracovne vyťažený človek orientovať na tak zložitom finančnom trhu? Isté je, že každý nemôže sám obchádzať všetky banky, aby zistil, ktorá má najvyššie úroky na požadovaný vklad. Práve taký istý nezmysel je, aby čítal podmienky všetkých poisťovní ponúkaných na finančnom trhu. Pritom sa finančné služby toľko líšia jedna od druhej. Pre každého je vhodná iná služba, alebo služba inej finančnej inštitúcie. Z nedostatku informácií si potom draho kupujú finančné produkty, ktoré vôbec nepotrebujú, alebo sú pre nich nevýhodné. To sa prejavilo napríklad pri kupónovej privatizácii, kde väčšina DIKov investovala svoje body do Investičných fondov, ktoré budú vždy nelikvidné a nepredajné bez ohľadu na to, ako úspešne tieto fondy investovali a je len ťažko veriť, že by malý fond vyplácal veľké dividendy. Stovky tisíc ľudí podľahli lákavej reklame alebo vlastnej bezmocnosti. Riešením na prekonanie vlastnej bezradnosti sú OSOBNÉ OBJEKTÍVNE FINANČNÉ A MAJETKOVÉ SLUŽBY. Sú to služby poskytované odborníkmi v najlepšom záujme klienta, ako komplexné ekonomické poradenstvo za účelom dosiahnutia optimálnej situácie klienta.

V ZÁUJME KLIENTA

Tak ako každý človek potrebuje svojho lekára (aby jeho telo bolo zdravé), tak isto potrebuje i doktora svojich financií - OSOBNÉHO FINANČNÉHO A MAJETKOVÉHO MAKLÉRA. Je to človek s profesionálnymi skúsenosťami v oblasti financovania domácnosti ale i podnikov, ktorý v sebe spája funkcie - ekonomického, investičného, daňového poradcu a predajcu finančných produktov. Niekedy býva nazývaný finančným doktorom, alebo finančným advokátom klienta v oblasti finančných a majetkových služieb. V krátkosti sa dá povedať, že osobné finančné a majetkové služby v sebe obsahujú všetky oblasti financií a financovania z pohľadu jednotlivca. To znamená, že ide o komplex služieb zahrňujúcich dôchodkové poradenstvo, poradenstvo v oblasti nehnuteľností a dedičstva, stavebného sporenia a hypotekárnych úverov, investičné poradenstvo týkajúce sa otázok, kde a kedy investovať (akcie, obligácie, rôzne fondy, nehnuteľnosti, alebo podiely), poistenie (životné, úrazové, domácnosti, cestovné, majetkové, podnikateľských rizík). Leasing, daňové poradenstvo (na úrovni osobnej i podnikateľskej) a ostatné druhy osobného financovania (spotrebné úvery, pôžičky). V užšom slova zmysle sa jedná o vysoko špecializovanú službu obsahujúcu

vypracovanie osobnej bilancie tzv. osobná cashflow

zhodnotenie osobnej finančnej situácie

vypracovanie doporučení, ktoré riešia finančnú a majetkovú situáciu klienta.

OSOBNÝ BANKROT

je na Slovensku takmer neznámym pojmom. Každý z nás si vie predstaviť bankrot podnikov, ale málo kto si vie predstaviť to, že by zbankrotoval osobne. Po páde niektorých nelicencovaných subjektov sa k tejto situácii niekoľko domácností priblížilo, ale väčšinu neinformovaných občanov osobný bankrot ešte len čaká.

OSOBNÝ OBJEKTÍVNY FINANČNÝ A MAJETKOVÝ MAKLÉR je veľmi mladá profesia, ktorej korene siahajú do rokov 1970-74, kedy prešla severoamerickým kontinentom a následne Západnou Európou vlna osobných bankrotov. Hlavným dôvodom bolo zavedenie kreditných kariet a rozšírenie spotrebných úverov. Osobné objektívne finančné a majetkové služby sú určené práve pre ľudí, ktorí radi plánujú svoju budúcnosť (alebo sú dotlačení okolnosťami vykonať zmenu), ale rozhodovanie v oblasti financií radi prenechávajú iným. Tým iným by mal byť odborník, ktorý jedná v najlepšom záujme svojho klienta a nie preto, aby získal čo najvyššie provízie za každého prehovoreného zákazníka ako je tomu u dealerských a MLM predajcov.

 

Ak máte záujem dozvedieť sa o osobných objektívnych finančných a majetkových službách, alebo o dianí na finančnom trhu, o tom ako finančne zabezpečiť seba, svoje deti respektíve vnúčatá, môžete kedykoľvek nadviazať kontakt s nezávislým finančným a majetkovým maklérom na adrese

pct@pct.sk   Späť na pôvodnú stránku